Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Jan Kauer

IČO: 10907521
Adresa sídla: Akátová 63, 78314 Hlušovice
Evidenční číslo: 71/23/ZZ-R,Z,Z/E-c,c1,c2
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Jan Kauer
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: Revize, revizní zkoušky a zkoušky včetně revizí elektrických zařízení výtahů
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT