Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Jiří Čvančara

IČO: 15694925
Adresa sídla: Tisá 41, 40336 Tisá
Evidenční číslo: 271/23/PZ-M,R-A1,A2,B,C1,C2,D,E2,F1,F2,F3,F4,F5,F6,G1,G2,G3
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Jiří Čvančara
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT