Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Jan Štuksa

IČO: 11211547
Adresa sídla: Milevská 837/12, 14000 Praha 4
Evidenční číslo: 73/22/PZ-M,R-F1,G1
Datum zániku: 26. 10. 2032
Odpovědné osoby: Jan Štuksa
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 27. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT