Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Aleš Beránek

IČO: 0
Adresa sídla: Za Strojírnami 1569/2, 14300 Praha
Evidenční číslo: 295/23/PZ-R-A1,C1,E2,F1,F2,F3,F4,F5,G1,G2,G3
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Ing. Aleš Beránek
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 13. 6.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT