Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Jana Nováková

IČO: 43283985
Adresa sídla: Jelínkova 1867, 35601 Sokolov
Evidenční číslo: 107/22/EZ-M,O,R-E2A
Datum zániku: 16. 9. 2032
Odpovědné osoby: Jana Nováková
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a revize elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT