TICR-logo

Technická inspekce České republiky

Evidence veřejně přístupných údajů dle zákona č. 250/2021 Sb.

 • Evidence odborně způsobilých právnických osob a podnikajících fyzických osob
  k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení
  a k plnění nádob plyny dle § 10 zákona 250/2021 Sb.
 • Evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.
 • Ověřování údajů oprávnění a osvědčení vydaných dle zákona č. 174/1968 probíhá tak jako dosud
  zaslaným dotazem na ověření údajů na posta@ticr.cz, případně písemně.


  Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
  Aktualizováno 22. 5.2024
  © 2024 TIČR,B-SOFT